Wyniki lotów w sezonie 2004

Loty gołębi starych

Sekcja

Oddział

Okręg Szczecin
Punkty – Mistrz

 

Kat. A – Mistrz

Kat. B – Mistrz  

Kat. C – Mistrz

 

10 x 1 konk

11 x 2 konk

6 x 3 konk

4 x 4 konk

7 x 5 konk

7 x 6 konk

Punkty –  I   V-ce Mistrz

 

Kat. A – Mistrz

Kat. B – Mistrz

Kat. C – Mistrz

Kat. D – Mistrz

G.M.P. – Mistrz

 

7 x 1 konk

5 x 2 konk

3 x 3 konk

4 x 4 konk

7 x 5 konk

najlepszy lotnik Oddziału Szczecin Dąbie,

najlepszy roczniak,

najlepsza roczniaczka

 

 

Kat. A –   I   V-ce Mistrz

Kat. B –   I   V-ce Mistrz

Kat. C –   I   V-ce Mistrz

Kat. D –  Mistrz  

 

Z 50 gołębi na spisie:

Kat. A – Mistrz 

Kat. B –  I    V-ce Mistrz

Kat. C –  I    V-ce Mistrz

 

G.M.P. – I  V-ce Mistrz 1057.11

 

Mistrzostwo Regionu Północ

Kat. A – 27    ceoff. 350.59

Kat. B – 5      ceoff. 131.14

Kat. C – 17    ceoff. 126.13

Kat. D – 11    ceoff. 607.86

Mistrzostwo Regionu Północ z 50 gołębi na spisie

Kat. B – 11    ceoff. 192.08

Kat. C – 12    ceoff. 126.13

G.M.P. Region Północ – 15 – 1057.11 punkty

G.M.P    –   110 przodownik

Lot Paryż  – na 15 włożonych 7 konk. – 9, 21, 44, 86, 109, 121, 146. V zespół lotników

Loty gołębi młodych 2004

 

Sekcja – Mistrz                                  Oddział – Mistrz                               Okręg –  I    V-ce Mistrz

G.M.P. Region Północ – 3     ceoff. 132.83

G.M.P.   –   6 przodownik

Najlepszy lotnik oddziału – samczyk

Najlepszy lotnik oddziału – samiczka

WISMAR 210 km, oddział 5215 gołębie, 180-160 konk, 90 szt. w 1-szej setce, 76 pierwszych na oddział.

SCHONBERG 249 km, oddział 4662 gołębie, 178 – 101 konk, 60 szt. w 1-szej setce, 23 pierwsze na oddział.

ROTENBURG 347 km, oddział 3143 gołębie, 172 – 134 konk, 90 szt. w 1-szej setce