Wyniki lotów w sezonie 2003

Loty gołębi starych

Sekcja Oddział Okręg Szczecin
Punkty – Mistrz

 

Kat. – A – Mistrz

Kat. – B – Mistrz

Kat. – C – Mistrz

 

7 x l-szy konkurs

8 x 2-gi konkurs

4 x 3-ci konkurs

2 x 4-ty konkurs

3 x 5-ty konkurs

 

 Punkty – V-ce Mistrz

 

Kat. – A – Mistrz

Kat. – B – Mistrz

Kat. – C – Mistrz

Kat. – D – Mistrz

 

3 x l-szy konkurs

7 x 2-gi konkurs

2 x 3-ci konkurs

2 x 4-ty konkurs

4 x 5-ty konkurs

5 x 6-ty konkurs

2 x 7-my konkurs

3 x 8-my konkurs

 

G.M.P. – Mistrz

 

 

 

Kat. – A – Mistrz

Kat. – B – 5 Przodownik

Kat. – C – 2 Przodownik

Kat. – D – Mistrz

 

G.M.P. – 2 – Przodownik

 

G.M.P. ze spisu 50 gołębi

Kat. – A – II V-ce Mistrz

Kat. – B – 9 – Przodownik

Kat. – C – 5 – Przodownik

 

GMP Region Północ –  90 miejsce

Mistrzostwo Regionu Północ – Kat. A – 46 – Przodownik

                                                   – Kat. D – 43 – Przodownik

Loty gołębi młodych

Wismar 210 km. 2298 gołębi: 1. 2. 3. 4. 4. 6. 7. 8. 9. 9. 11. 12. 13. 13. 16. 16. 18. 19. 19. 21. 21. 21. 21. 25. 26. 26. 26. 26. 3L 32. 33. 34. 35. 35. 37. 38. 39. 40. 41. 42. i.t.d.

138-72 konk.  41 pierwszych na oddział

Schonberg 248 km. 3781 gołębi: 3. 5. 6. 7. 7. 9. 10. 11. 11. 13. 17. 18. 19. 19. 19. 22. 22. 22. 25. 26. 26. 26. 26. 30. 31. 31. 33. 33. 35. 35. 35. 38. 38. 40. 49. 52. 54. 54. 57. 59. 59. 64. 65. i.t.d.

131 – 96 konk.

 Itzehoe 341 km. 2589 gołębi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8. 8. 8. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 19. 20. 22. 23. 24. 31. 51. 52. 54. i.t.d.

119-78 konk.