Wyniki lotów w sezonie 2011

Loty gołębi starych

Oddział

Okręg Szczecin

Region II Północ

I  V-ce Mistrz – kat. A

V-ce Mistrz – kat. A (50)

I  V-ce Mistrz – gołębie roczne

I  V-ce Mistrz – GMP

2 – Przodownik – typowane

3 – Przodownik z całości

II – Champion Oddziału

III – Champion Oddziału

I – Roczny Champion Oddziału

MŁODE – Współzawodnictwo Olimpijskie  II V-ce Mistrz

6 – Przodownik  – kat. A

8 – Przodownik  – kat. A (50)

24 – Przodownik – kat. M (50)

29 – Przodownik – kat. D

9 – Przodownik – GMP

55 – Generalna punktacja

69 – Indywidualnie – Okręg

49 – Indywidualnie – Rejon

12, 29 – lotnik

8 – Przodownik – loty gołębi młodych (50)

27 – Przodownik – kat. A

35 – Przodownik – kat. A (50)

41 – Przodownik – Młode (50)