Wyniki lotów w sezonie 2007

Loty gołębi starych

Sekcja Oddział Okręg Szczecin
 

 

Kat. A – Mistrz

Kat. A z 50 – Mistrz

Kat. B – Mistrz

Kat. B z 50 – Mistrz  

Kat. C – V-ce Mistrz

Kat. C z 50 – Mistrz

Kat. D – Mistrz

SUPER MISTRZ ODDZIAŁU SZCZECIN DĄBIE

Punkty – 8270.8 Pkt.

Kat. A – Mistrz 

Kat. A z 50 – Mistrz 

Kat. B – Mistrz  

Kat. B z 50 – V-ce Mistrz  

Kat. C – 2 Przodownik 

Kat. C z 50 – V-ce Mistrz 

Kat. D – Mistrz 

 

 

Kat. A – 13 Przodownik

Kat. A z 50 – 13 Przodownik

Kat. B – 6 Przodownik

Kat. B z 50 – 4 Przodownik

Kat. C – 21 przodownik

Kat. C z 50 – 19 Przodownik

Kat. D – 5 Przodownik

REGION PÓŁNOC

Kat. B – 46 Przodownik

Kat. B z 50 – 50 Przodownik